Kaparebanan

Kaparebanan

Kaparebanan är ständigt under utveckling och har förnärvarande banpar 60 med 6 stycken par 4 och 12 stycken par 3 hål. Nedan finner ni översiktskarta samt hålkartor för varje hål. Banan är öppen året om och är gratis att spela på. Vi önskar att de skräp ni tar med er ut på banan får åka med hem igen.  Nedan är för 2020 års bansträckning. Ny översiktskarta samt hålkartor kommer inom kort!


Banrekord gamla layouten: 2020-06-10

Fredrik Arousell -14 (45) Kaparetouren


Banrekord nygamla layouten: 2021-04-28

Tobias Östling -10(50) Kaparetouren


Banrekord nya layouten: 2022-05-04

Linus Pantzar och Tobias Östling -9 (51) Kaparetouren