Spelformer

Spelformer

Best Shot

Båda spelarna kastar var sitt kast från alla lägen till hålet är färdigspelat. Best shot är en lättbegriplig spelform som främjar offensivt spel varvid den rekommenderas för finalspel.

Vid skada på ena spelaren tillåts den andra spelaren fortsätta ensam

Modified Best Shot

Samma som best shot ovan, med den skillnad att samma spelares utkast endast får nyttjas två hål i rad. På det tredje hålet får spelaren kasta ut men endast hole-in-one räknas då. Om spelaren gör hole-in-one gäller samma sak på det efterföljande hålet, då måste den andre spelarens utkast nyttjas om den första inte gör hole-in-one. Om modified best shot nyttjas måste det finnas plats på scorekortet att markera vilken spelare som gjort utkastet.

 

Om samma spelare gör ett tredje utkast i rad och detta (av misstag) nyttjas, bestraffas detta med 3 pliktkast.

Best Score

I best score spelar båda spelarna hålet individuellt. Om båda spelarna i paret har gjort lika många kast på hålet väljer de vem av spelarna som ska kasta först, även spelaren som är närmast korg kan kasta före spelaren med discen längst bort. Spelare får ej fortsätta spela hålet när resultatet på hålet inte kan förbättras. Brott mot detta bestraffas med varning för första företeelsen och därefter ett pliktkast till paret.

 

Vid skada på ena spelaren tillåts den andra spelaren fortsätta ensam.

 

Felaktig spelordning bestraffas med två pliktkast.

Spelformerna förklaras även av PDGA på www.pdga.com/rules/rules-for-doubles.

Rundor

Varje grupp ska i mesta möjliga mån bestå av två par. Om ojämnt antal par deltar bör en en funktionär följa med, endast om inget annat alternativ är möjligt kan gruppen utgöras av tre par.

 

Inställd runda

Då tävlingen spelas i två Pooler och det kan bli aktuellt att ställa in en runda pga. dåligt väder så skall samtliga rundor för spelare i samma klass ställas in eller tas bort.

 

Exempel 1 :

Om Open har 38 par vilket medför att 2 par spelar i Pool B. Under lördags eftermiddagen hinner precis Pool A spela klart sin andra runda för dagen innan ett oväder slår till och arrangören väljer att ställa in runda 2 för Pool B. Då skall också runda 2 för Pool A strykas.

 

Exempel 2 :

Om första rundan för dagen för Pool A ställs in men vädret ändrar sig så att man kan spela resterande rundor, dvs en runda för Pool A och två för Pool B skall spelare som tillhör samma klass som Pool A ej spela första varvet. Dock spelar resterande klasser i Pool B båda sina rundor.

 

Runda 1:

Vilket hål paret börjar på bestäms av arrangören.

 

Runda 2:

paren sorteras efter resultat vilket innebär att de två bästa paren inleder denna rundan på hål 1,par tre och fyra börjar på hål, och så vidare. Hur klasserna sorteras bestämmer arrangören.

 

Runda 3:

spelas med starttider (tee times) och samtliga spelare startar på samma hål men arrangören kan i samråd med SDGF välja att spela finalrundan med samtidig start (shotgun) om detta anses vara nödvändigt för att säkerställa att tävlingen är avslutad 1630. Denna ändring ska publiceras senast 2100 på lördagen. Grupperna ska i finalen så långt det är möjligt delas in efter klass och utgöras av maximalt 3 par. I nödfall kan klasser kombineras under finalrundan, Det udda paret som ligger sist i sin klass får då spela med ett par som ligger sist i annan klass.

Våra Samarbetspartners