Schema

Schema

Fredag

16:00-19:00 Registrering. Mer information kommer.

20:00 Gruppindelning och Pooler publiceras.

 

Om det är färre än 37 par registrerade kommer en pool användas.

Om fler än 36 par anmälda kommer två pooler användas.

 

 

 

Lördag

07:00 Protokoll för Pool A finns tillgängliga för hämtning

07:30 Pool A: Runda 1

10:00 Protokoll för Pool B finns tillgängliga för hämtning

10:30 Pool B: Runda 1

13:00 Protokoll för Pool A finns tillgängliga för hämtning

13:30 Pool A: Runda 2

16:00 Protokoll för Pool B finns tillgängliga för hämtning

16:30 Pool B: Runda 2

21:00 Starttider för Söndag publiceras

Söndag

Alla klasser kommer inte finnas vilket innebär att starttiderna nedan inte är helt kända på förhand. Om antalet par i en klass inte är jämnt antal får även grupper med tre par lov att användas. Detta är dock inte tillåtet om startfältet är 72 par, då måste istället klasser blandas. Om en klass har tre deltagare par ska de främsta två paren spela i samma grupp, de tredje paret får spela tillsammans med ett par från en annan klass.

Listan visar startordningen för de olika klasserna. Först startar MPO-spelare i fjärde grupp och sämre. De åtta främsta paren i open samt 4 främsta i övriga klasser startar sist.

Om antalet deltagare är <49 par startar första gruppen 08:00.

Om antalet deltagare är 50–59 par startar första gruppen 07:30.

Om antalet deltagare är 60 eller fler par startar första gruppen 07:00.

 

 

Starttid Klass Placering

? MPO Fjärdegrupp och sämre startas med 10 min mellanrum, sämst placerade grupp först

? MPO Näst sämst placerade grupp

? MPO Övriga grupper till och med fjärde gruppen (placering 7–32)

? FJ1 Sämst placerade grupp

? FJ1 Övriga grupper till och med tredje gruppen (placering 5–8)

? MJ1 Sämst placerade grupp

? MJ1 Övriga grupper till och med tredje gruppen (placering 5–8)

? FPO Sämst placerade grupp

? FPO Övriga grupper till och med tredje gruppen (placering 6–16)

Senast 11:30 FJ1 3 & 4

Senast 11:40 FJ1 1 & 2

Senast 11:50 MJ1 3 & 4

Senast 12:00 MJ1 1 & 2

Senast 12:10 FPO 3 & 4

Senast 12:20 FPO 1 & 2

Senast 12:30 MPO 5 & 6

Senast 12:40 MPO 3 & 4

Senast 12:50 MPO 1 & 2

16:30 Prisutdelning är avslutad

 

Våra Samarbetspartners